Dự án khách sạn Hồng Hà sử dụng đèn chiếu sáng do DUC PHAT IACS.,.JSC cung cấp

+ Đèn Good Luck

+ Đèn downlight LED DDL07/B

+ Đèn downlight LED DDL09/B