Tòa nhà Licogi 13 sử dụng đèn chiếu sáng do DUC PHAT IACS.,.JSC cung cấp

 

+ Đèn downlight LED DDL07/B

+ Đèn Emergency DLE23